Живот без алергия с PIP Allergy-free

[vc_row el_id=“1594214616902-e00c1a87-2421″][vc_column el_id=“1594214616975-e759f716-5a1f“][vc_column_text]Алергичната реакция към прахови микроорганизми е един от най-срещаните проблеми в света и изисква големи усилия от съответните хора да пригодят живота си така, че да добият среда, в която да могат да живеят.

PIP Allergy-free е нов пробиотичен почистващ препарат, създаден за намаляване на общото въздействие на алергени, причинени от наличието на прахови микроорганизми. Ефективността на продукта е на такова високо ниво, че позволява да се живее с по-малко строги процедури на почистване от тези, които го използват.

Начин на действие:

При елементарния храносмилателен тракт на праховите микроорганизми, голяма част от храносмилането се осъществява външно, чрез смесване на хранителни частици с храносмилателни ензими, които остават навън известно време, преди да се поемат отново. Този процес се повтаря няколко пъти преди окончателното приемане на хранителните частици. Основните съставки, предизвикващи симптомите на алергия към прахови микроорганизми са ензимите върху хранителните частици, както и екскрементите на микроорганизмите, които остават в текстила. В рамките на 10 седмици един прахов микроорганизъм произвежда около 2000 екскременти и дори още повече частично смлени хранителни частици.

Пробиотичните бактерии в препарата PIP Allergy-free са много активни консуматори на въглерод и протеини и основния начин на действие на PIP Allergy-free е базиран на директната консумация на хранителни частици и екскременти на микроорганизмите. В резултат количеството алергени, причинени от прахови микроорганизми силно се намалява и алергичния натиск намалява. За доказването на този начин на действие са проведени редица тестове в сътрудничество с Микробиологичната лабораторията към Университета в гр. Гент, Белгия. Например, бе направен тест, при който се доказа растежа на пробиотичните микроорганизмите от Allergy-free, което се дължи на храненето им единствено с екскременти на прахови микроорганизми. От този тест може да се заключи, че броят на микроорганизмите се повишава 100 пъти за 24 часа чрез консумация на източниците на въглерод и протеини в екскрементите на праховите микроорганизми.

Вторият начин на действие разчита на голямата необходимост от влага за праховите микроорганизми. Ако тя не е налична в достатъчно количество, микроорганизмите изпадат в сънна фаза и не произвеждат хранителни частици или екскременти. Пробиотичните микроорганизмите в PIP Allergy-free са спорови бактерии, които консумират значително количество влага по време на циклите на спорулизация и деспорулизация. Това води до спад в абсолютното съдържание на влага до ниво под минимално изискваното за оцеляване на праховите микроорганизми. Тестовете на Университета в Гент демонстрираха, че третирането с PIP Allergy-free на половината от парче текстил, заразено с прахови микроорганизми води до тяхната миграция към другата половина, обработена със същото количество вода. Контролно парче текстил, на което и двете половини са обработени с вода, показва равномерно разпределение на праховите микроорганизми.

По време на тези тестове не бе забелязано увеличение на смъртността на микроорганизмите при обработка с PIP Allergy-free. Това показва, че PIP Allergy-free с уникалния си начин на действие допринася за по-слабо въздействие на алергените, без пряко биологично въздействие върху самите прахови микроорганизми. Комбинацията от намалена влага и консумация на хранителни частици и екскременти води до създаване на неблагоприятна за праховите микроорганизми среда и намалена концентрация на алергени в текстила.

Заключение:

Чрез създаване на неблагоприятна за праховите микроорганизми среда (много ниско съдържание на влага) и консумация на източниците на алергени (хранителни частици и екскременти), пробиотичните бактерии в PIP Allergy-free осигуряват безопасен биологичен и екологичен подход за решаване на проблема с праховите микроорганизми. Особено важно е препаратът да се употребява редовно (ежедневно през първата седмица и на всеки три дни след това), за да се получи оптимален и стабилен резултат. Проучването на многобройни случаи показва, че качеството на живота на един алергичен човек силно се повишава с минимални усилия.
При спазване на инструкциите за употреба – продукта е безопасен и безвреден за хората, екологичен и биоразградим.

Инструкции за употреба:

• Винаги разклащайте продукта преди употреба
• Напръскайте изцяло площите за стабилизиране, много икономично (2-3 секунди на легло)
• Честота на използване: ежедневно първите 7 дни, след това на всеки 3 дни по веднъж на ден
Можете да поръчате на: ecocleaner.bg

Chrisal Balkan RVD Ltd.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top