Пробиотично почистване - част 4 - Препарати Ecocleaner

Пробиотично почистване и хигиена. Основни положения – част 4

[vc_row el_id=”1594215408040-afc6e2b1-95d8″][vc_column el_id=”1594215408113-07db57e8-b259″][vc_column_text]Химическо почистване и  дезинфекция

Поради това, че констатирането на микроорганизми се свързваше основно с болести, човечество възприе идеята, че микроорганизмите са опасни. Освен търсенето на средства за борба с болестите (антибиотици), повече внимание също така се обръщаше на нашата хигиена и обкръжаваща среда. По тази причина бяха създадени продукти за почистване и дезинфекция.

Почистване и дезинфекция

Съществува важна разлика между почистване и дезинфекция, както и между повърхности и нашите тела.

Почистване: Премахването на замърсяване от повърхност (материал или нашата кожа).
Това се извършва със сапуни (или детергенти).

Дезинфекция: Извършва се с цел почистване на повърхност от микроорганизми чрез тяхното унищожаване. Това се извършва чрез биоциди (или дезинфектанти).

Сапуните и химическите биоциди са с изцяло химически състав, докато биоцидите съдържат активно вещество, което е бактерицид. В наши дни сапуните и биоцидите понякога  се комбинират с продукт, който извършва едновременно и почистване и унищожаване на микроорганизмите (напр. Dettol).

Крайната цел на почистването и дезинфекцията е да осигури пълното премахване на микроорганизмите и техните източници на храна.

Проблемът с резистентността

Използването на детергенти и дезинфектанти първоначално изглеждаше, че работи добре, и правеше възможно лесното почистване на повърхности от замърсяване и микроорганизмите. Поради дългото съществуване на микроорганизмите на Земята обаче, те се научиха бързо да се адаптират към променящите се условия.
За период от няколко десетилетия след въвеждането на дезинфектантите, микроорганизмите намериха начини да заобиколят заплахата, което днес ние наричаме резистентност. Това означава, че микроорганизмите научават все повече как да оцеляват от атака с дезинфектанти. По този начин се намалява ефективността на дезинфектантите.

Също така съществува нарастващ проблем по отношение на почистването. Един от механизмите, използван от микроорганизмите за да се защитават срещу химическите атаки, е чрез формирането на все по-резистентен биофилм. Това означава, че почистващите агенти (сапуни, детергенти) вече не са в състояние да отстраняват замърсяванията по повърхности поради това, че мръсотията често е покрита от биофилми, които са почти непроницаеми за сапуните.

Парадоксът на дезинфекцията

Все пак, зад химическото почистване и дезинфекцията се крие по-голяма опасност. Въздействието й върху микробиологичната динамика води до създаване на вредна микрофлора.

Какво се случва с химическото почистване и дезинфекцията:

Нека отново вземем за пример една повърхност, на която има храна, влага и пространство достатъчни за поддържане на  общество от 100 живи микроогранизма.

Веднага след дезинфекцията, броят на микроорганизмите рязко се намалява.

И всъщност, благодарение на резистентността си известен брой микроорганизми ще оцелеят след дезинфекцията. Дезинфектантът няма остатъчен ефект, така че след няколко минути оцелелите ще започнат да се възпроизвеждат отново. Изведнъж те получават много пространство-празните места на елиминираните микроорганизми. Много храна, тъй като самите елиминирани-мъртви микроорганизми служат като източник на храна и влага, идваща с дезинфектантите.

Резистентните вредни микроби могат да оцелеят след атаката на дезинфекцията и след това да се възпроизвеждат много по-бързо, всяка дезинфекция  води до микробиологична общност , съдържаща все по-резистентни вредни микроби.

Д-р Робин Темерман

доктор по Микробиология

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top