Дезинфекция на повърхности и предмети във ветеринарната практика

Cleaner for pets Desinfectant * ready for use – за дезинфекция и почистване (500 ml.)

7.20 лв.

Препарата е в опаковка от 500 ml.

  • Пефектно почистване
  • Бърза дезинфекция
  • Приложение във ветеринарни клиники, приюти и транспорт за животни
  • Готов за употреба
Категория:

За почистване и бърза дезинфекция на повърхности и предмети във ветеринарната практика, обекти за отглеждане, настаняване и превоз на животни, обществени приюти и домове, в кото се отглеждат животни (домашни любимци)

Начин на употреба: Почистете предвaрително повърхностите от едрите замърсявания (екскременти) ако има такива. Нанесете, оставете  да подейства минимум 5 минути и отстранете с подходяща кърпа или отмийте. След изтичане  времето на въздеjствие, повърхностите влизащи в контакт с храни се изплакват обилно с питейна вода.

Употребата на препарата се извършва без присъствието на животни.

Достъпът на животни се разрешава след пълното изсъхване на третираните повърхности. Готов за употреба.  С разрешение от МЗ.

Активно вещество: Дидецилдиметиламониев хлорид 0.08 g/ 100 g

Изречения за опасност: H315 Предизвиква дразнене на кожата

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност: Да се държи далеч от деца. Да се измият ръцете старателно след употреба.

При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинална плътно затворена опаковка в сухо и добре проветрявано помещение.

Информационния  лист за безопасност е на разположение на потребителите при поискване.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Shopping Cart
Scroll to Top