Industrial - Индустриален обезмаслител - Препарати Ecoclener

Industrial – индустриален обезмаслител

21.00 лв.67.20 лв.

Почистващ и обезмасляващ препарат за техническо оборудване и повърхности в индустрията. Препарат за многократна употреба във вибрационни вани.

 • Концентрат
 • Биоразградим
 • Позволява разреждане
 • Безопасен за ръцете
 • Безопасен за повърхностите
Код: Няма Категория: Етикет:

INDUSTRIAL  

ИНДУСТРИАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Почистващ и обезмасляващ препарат

за техническо оборудване и повърхности в индустрията.

За многократна употреба във вибрационни вани. Концентрат.

Свойства:

 • Безопасен почистващ препарат с широк спектър на действие
 • Има силно почистващо и обезмасляващо действие
 • Действа на принципа на физическо отделяне на замърсяванията от почистваната

повърхност, без създаване на химична реакция

 • Сваля всякакви смазки
 • Ефективно проявява свойствата си в ултразвукови вани при t°60°-80° С или във

вани за обезмасляване чрез потапяне

 • Чрез сепарация или филтриране може да се използва многократно, не губи

свойствата си, което води до значително намаляване на разходите

 • Негорим, нетоксичен, безвреден за всички повърхности, включително алуминий

и уплътнения

 • Има обезмирисяващо действие, като напълно разрушава молекулите на силно

миришещото вещество меркаптан, което се добавя в природния газ

 • Почиства никотинови отлагания
 • Снема статичният заряд
 • Не съдържа фосфати
 • Биологично разградим до 85% за 28 дни

Инструкции за употреба:

 • Нанася се ръчно с гъба, четка или пулверизатор
 • Механично със системи за напръскване под високо налягане
 • Във вани за обезмасляване, чрез потапяне
 • За по-лесно и ефикасно почистване оптималната работна температура се препоръчва   да

е между 20° и 60° С, в зависимост от степента на замърсяване

 • Повишаването температурата на препарата само с 10° С намалява времето за въздействие

2 (два) пъти.

 • В затворени системи се допуска нагряване на продукта до 200º С , при което той не

променя свойствата си.

 • Разреждане в зависимост от степента на замърсяване: от 1 до 10%

Състав: Двунатриев метасиликат<5%, 2-(2-бутоксиетокси) етанол<5%, Кватернерен алкилметиламин етоксилат, метилхлорид<5%,  Мастен алкохол C9-11, етоксилиран<5%,  рH  12.2

Сигнална дума: Опасност

Изречения за опасност:  Н302 Вреден при поглъщане  Н315  Причинява дразнене на кожата

Н319  Причинява сериозно раздразнение на очите.

Препоръки за безопасност: Р280: Носете защитно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето. Р301+Р330+Р331: При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане. Р303+Р361+Р353:  При попадане върху кожата (или косата): Съблечете незабавно замърсените дрехи. Измийте кожата с вода/душ. Р304+Р340: При вдишване: Изведете лицето на чист въздух и осигурете удобна позиция за дишане. Р305+Р351+Р338: При попадане в очите: Изплакнете внимателно с вода за няколко минути . Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате.  Р363: изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Условия за съхранение:

В оригиналната опаковка в затворено, защитено от замръзване и вентилирано помещение.     

Третиране на отпадъците: Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

 

Предлага се в опаковки: 1 L / 5 L

 

Обем:

1 л, 5 л

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Shopping Cart
Scroll to Top