Свойства на продуктите - Пробиотични препарати от Ecocleaner

Свойства на продукти

ГРУПА ECONOMIC

Препаратите от група ИКОНОМИК представляват екологично безопасни очистители на водна основа, а принципът им на действие е физическо отделяне на замърсяванията от повърхността без образуване на химически съединения.
Знае се, че използването на очистители от разтварящ вид по принцип е свързано с редица проблеми и неудобства. Освен това, най-силните разтворители са вредни или даже опасни както за човека, така и за околната среда и могат да повредят почистваната повърхност. Нашите отделители на замърсявания са лишени от много недостатъци, присъщи на традиционните  разтворители и могат да заменят на практика всеки един от тях:

 • имат висока почистваща и обезмасляваща способност, свалят статичния заряд, което подобрява отделянето и предпазват от натрупване на нови замърсявания
 • безопасни са за всички материали, като метали, дърво, гума, пластмаси, текстил и други
 • необратимо отстраняват природните, технологичните и битовите миризми, като например меркаптана в природния газ
 • не увреждат околната среда и са напълно биологично разложими
 • не са токсични и не предизвикват алергични реакции
 • отстраняват всякаква смазка – течна, гъста и консервационна
 • отстраняват шлифовъчни и полировъчни пасти
 • напълно подготвят повърхността за боядисване и за нанасяне на различни покрития
 • не са запалими и взривоопасни, лесни за транспортиране и съхранение
 • не отделят вредни вещества при нагряване. Оптимална температура на работния разтвор 50–60°С
 • могат да се използват нееднократно
 • имат дезинфекциращ ефект
 • добре проникват в трудно достъпни места
 • не съдържат фосфати
 • биологично разградими  до 85% за 28 дни
 • pH 10.5 (1% разтвор) – 13.5 (концентрат)

Веществата с такова pH обикновено са много агресивни, но препаратите ИКОНОМИК са изключение от правилото. Те са напълно безопасни за всички материи, не предизвикват корозия и разяждане на металите, не замърсяват околната среда.
Специалната комбинация на ПАВ (повърхностно-активни вещества) в нашите препарати  в съчетание с редица специални и стандартни съставки и добавки ги прави много ефикасни. Те лесно отстраняват най-различни замърсявания. Повърхностно активните вещества правят водата по-течлива, като по този начин позволяват на нашите препарати  да проникват под слоя замърсявания. Молекулите на повърхностно-активните вещества обвиват микрочастиците на маслата, отделяйки ги една от друга и способствайки за обезмасляването. Катионната съставка на повърхностно-активните вещества в съчетание с инхибиторите придава на препаратите ИКОНОМИК антистатични и антикорозионни свойства, а също така и увеличава обезмасляващата активност. Именно затова препаратите ИКОНОМИК работят по-ефективно от много други продукти, предлагани на пазара.
Към групата принадлежат  киселиния препaрат ACID  за почистване на варовик в санитарни помещения и оборудване в хранително-вкусовата промишленност, както и биоцидния препарат МАКСИ ИКОНОМИК ДЕЗИНФЕКТАНТ (Разрешение за пускане на пазара №0097-1/16.05.206, ЕС №23-525-2) за почистване и дезинфекция на повърхности и оборудване в здравеопазването и хранително-вкусовата промишленност. Същият отстранява мухъл и плесен от повърхности без остатъчна и неприятна миризма на хлор.

ГРУПА ZYМBIOSE * препарати на ензимна основа

Едно от предизвикателствата за бъдещето е създаването на продукти, които са по-малко опасни, по-малко замърсяват околната среда и изискват по-малко енергия. Едни от тези продукти са ензимите. Ензимите сами по себе си не са живи същества, а специфичен тип протеини.  На човечеството отдавна са известни тeхните свойствата да разрушават органичните връзки, което довежда до образуването на прости вещества  и тяхното лесно отделяне.
Именно това свойство на ензимите да разрязват  като с ножица връзките в органичните молекули е съвместено с отделителите на замърсяванията.
Създадени са специални дълго съхраняващи се ензими за почистване, силно концентриран симбиотичен препарат  с висока ензимна активност:

 • Има бинарен състав, съдържа повърхностно активни вещества и ензими
 • Лесно премахва замърсявания от органичен и неорганичен произход
 • Безопасен за всякакви материи – плат, дърво, гума, метали, пластмаса и други
 • Необратимо унищожава неприятните битови миризми
 • Нетоксичен, безопасен за дихателните пътища, кожата и дрехите
 • Безвреден и  напълно биоразградим
 • Силно концентриран и икономичен при употреба
 • Успешно отстранява мазнини, петна от сладолед, яйца, кръв, трева и други
 • Разгражда и отстранява замърсявания от трудно достъпни места
 • Ефективна добавка към прахове за пране
 • Употребява се в съдомиялни машини
 • За ръчно измиване на кухненски съдове и оборудване

ГРУПА PIP/BAC * пробиотици (бактерии) за почистване

Природата около нас е създала бактерии, които се явяват важен фактор за съществуването на много процеси на Земята. Всичко в природата е подложено на въздействието на бактериите. Те се явяват утилизатори, очистители на жизнените процеси на нашата планета. Умението да се подбират и използват положителни  (непатогенни) бактерии  за колонизация на повърхностите доведе до създаване на нов клас продукти, а именно ПРОБИОТИЦИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ,принадлежащи към род   Bacillus на семейство Bacillacaea. Те се явяват, като най-мощното оръжие против замърсяванията. В тяхната формула са включени  ензими , бактерии и нехимични отделители.  Тези три  групи са обединени в един почистващ препарат  PIP/BAC.
При почистване с PIP/BACсе осъществява интензивно отделяне на замърсяването. Ензимите започват мигновено да почистват грапавините (порите) на повърхността,  а бактериите се включват в почистването след около 6 часа. Постепенно повърхността се насища с непатогенни (положителни)  бактерии, които отнемат храната и влагата на патогенните микроорганизми. Това води до подтискане развитието на патогените и постепенното им елиминиране. Непатогените имат свойството, почистили вече повърхността да се превръщат в спори чакайки  следващото замърсяване, когато се активират отново. След известно време почистената повърхност сe контролира от неголямо количество положителни бактерии, които не позволяват на ново нанесените патогенни бактерии да се развият.
Очакваните силни изменения на почистваната повърхност настъпват след два-три дни, когато непатогените бактерии са взели контрол над повърхността и дълбоките пори. Изчезват неприятните миризми, повърхността започва да светлее и хлъзгавият филм изчезва. Постига се абсолютно контролиран резултат на хигиена.

Shopping Cart
Scroll to Top